W naszym biurze zajmujemy się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. Jest to forma ewidencji, która służy do księgowania operacji gospodarczych. Ujmuje się w niej wszelkiego rodzaju przychody, zakupy towarów i materiałów oraz koszty uboczne dotyczące tych zakupów oraz wynagrodzenia i wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnik zobowiązany jest także do wykazania kosztów prac badawczo-rozwojowych.

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzimy dla Klientów, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej bądź liniowo, prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki, a ich przychody z działalności w poprzednim roku nie przekroczyły 2 milionów euro netto. Księgę prowadzimy zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Zapewniamy rzetelne dokonywanie wszystkich zapisów!

 

Dłoń, długopis i rachunki