Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji ryczałtu – zapewniamy wsparcie podatnikom, którzy zdecydowali się na tę formę księgowości. Ewidencję przychodów mogą wybrać Klienci prowadzący działalność gospodarczą lub spółkę. Rozliczając się na ryczałcie podatnik zobowiązany jest do płacenia podatku od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to osób, które w roku poprzedzającym rok podatkowy, uzyskały z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki przychody poniżej 150 000 euro. Wysokość przychodów nie ma znaczenia, jeśli podatnik rozpocznie wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzysta z karty podatkowej.

W ramach współpracy gwarantujemy prowadzenie ewidencji przychodów. W dokumentacji zamieszczamy dowody księgowe, wskazujemy stawkę ryczałtu i odpowiednio sumujemy wartości. Dokonujemy także niezbędnych zapisów w ewidencji ryczałtu i prowadzimy ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Zapewniamy pełne zaangażowanie i pomoc ekspertów na każdym etapie współpracy!

 

Dłoń i kalkulator