Dłoń, długopis i kalkulatorŚwiadczymy kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzeniem księgowości wspólnot mieszkaniowych i ewidencji ryczałtu oraz pełną obsługą kadrowo-płacową. Współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i zapewniamy bieżące wsparcie w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Wszystkie powierzone nam prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy korzystając z nowoczesnych programów komputerowych i niezawodnych urządzeń. Ponadto posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy użytkowe. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizację dokumentacji i innych informacji. Sprawna organizacja naszego biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę dopasowaną do potrzeb Klientów.

W naszym biurze rachunkowym zajmujemy się kompleksową pomocą w zakładaniu spółek prawa handlowego, tj. zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy niezbędną dokumentację konieczną do założenia spółki oraz do skutecznego zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Zajmujemy się przygotowaniem takich dokumentów jak m.in. akt założycielski lub umowa spółki, wymagane prawem oświadczenia wspólników oraz zgody członków zarządu na pełnienie funkcji w zakładanej spółce. Złożymy w Państwa imieniu wniosek do właściwego sądu rejonowego o wpis spółki do KRS a następnie nadzorować będziemy toczące się postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców.

W ramach oferowanych usług pomagamy również w złożeniu właściwego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
MO